• Tiếng Việt
  • English

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TV AKINO (PHẦN 2)

Thứ tư, 04/07/2018, 15:00 GMT+7

Hưỡng dẫn sử dụng TV AKINO (PHẦN 2)

Cách hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và cài đặt sản phẩm TV AKINO .

MENU CHÍNH.

Hinh_TV_8

 

 

Hinh_TV_9

 

 

Hinh_TV_10

 

 

Hinh_TV_11Hinh_TV_12

 

Hinh_TV_13

 

 

 

Hinh_TV_14

 

 

 

Hinh_TV_15

 

 

Hinh_TV_16

 

 

Hinh_TV_19

 

Hinh_TV_20

 

Hinh_TV_21

 

 

Hinh_TV_22

 

 

Hinh_TV_23

 

Hinh_TV_25

Ý kiến của bạn